Kommer der forbud mod kviklån i Danmark?

forbud mod kviklån

forbud mod kviklån

Nyt forslag fra Socialdemokratiet om forbud mod kviklån

I en ny video på Facebook fremlægger den socialdemokratiske politiker Mette Reissmann et udspil fra partiet om at begrænse eller på sin vis forbyde de populære kviklån på nettet og i butikkerne.

I forslaget fremlægger hun en del postulater som værende fakta. Blandt andet at unge mennesker ingen indsigt har i hvad det kommer til at koste når de taget et nyt lån og at de dermed ikke kan forstå deres egen økonomi.

Der lægges op til at særligt unge mennesker ikke er i stand til at tænke selv og at der derfor skal lovgives imod deres mulighed for at styre deres egen økonomi.

Der fortælles desuden at omkostningerne stiger til det dobbelte eller tredobbelte efter man har optaget lånet , hvilket kan være svært helt at gennemskue meningen med.

Det er et faktum at det koster penge at låne penge på nettet, ligesom det gør det i banken. Eneste undtagelse herfor er de populære gratis lån der er kommet frem, hvor du kan låne pengene gratis første gang du låner hos den givne udbyder. Det er en del af deres marketing og en populær løsning for mange især unge.

Hvad indeholder forslaget af stramninger?

Det nye forslag om stramninger af reglerne for kviklån indeholder flere forskellige elementer og kan ses på sin vis som et forbud mod kviklån i deres nuværende form.

  • Maks grænse på 2 kviklån á tilsammen maksimalt 30.000 kr pr person.
  • Øget tilsyn med låneudbydere.
  • 48 timers betænkningstid på alle lån.

At staten skal blande sig i hvilke eller hvor mange lån danskere vælger at optage virker absurd og som en direkte modsætning til den personlige frihed, der er grundstenen i vores demokrati. Det bør være individet der selv  træffer beslutninger om egen økonomi eller levevis og ikke en barnepigestat der skal detailstyre folks liv efter forgodtbefindende.

Øget tilsyn?

Der er allerede omfattende tilsyn og kontrol med de danske lånefirmaer hvorfor det virker som et både vagt og udefineret forslag uden det store hold i de faktiske forhold. Samtlige låneudbydere i Danmark skal godkendes af Finanstilsynet og er underlagt løbende kontrol derfra. Det er en omfattende proces at blive godkendt til lånevirksomhed og der stilles høje krav til virksomhederne for at kunne få denne godkendelse.

48 timers betænkningstid?

Forslaget om 48 timers betænkningstid på alle lån er også umiddelbart grebet ud af den blå luft. Der er allerede 48 timers betænkningstid på kviklån i Danmark, hvorfor det virker som om der ikke er brugt meget tid på at undersøge de aktuelle forhold omkring kviklån, inden forslaget blev lavet.

Skulle forslaget have til formål at begrænse og/eller forbyde kviklån gør det ingen forskel at indføre 48 timers betænkningstid på f.eks boliglån eller andre af de mange låneformer.

Kommer der et forbud mod kviklån?

Pengebloggenmener ikke at det er sandsynligt med et decideret forbud mod kviklånene.

Dels fordi der stadigvæk findes personlig frihed i Danmark og politikere der tror på at man skal have ret til selv at bestemme over sit liv og dels fordi det fremsatte forslag simpelthen ikke har ret meget hold i virkeligheden.

Der er et snert af politisk populisme og billige point hos det vælgersegment, der mener staten skal styre alle aspekter af folks liv. Det bærer tydeligt præg af, at der ikke er blevet undersøgt ret meget omkring nuværende lovgivning for kviklån eller lånemarkedet i sin helhed.

Forbrugerne er derudover enormt glade for at have de hurtige lånemuligheder til rådighed og der vil nok næppe være flertal for at fjerne den frihed.

En bedre løsning

For at afhjælpe de der måtte komme i økonomisk uføre med for mange lån og lignende kunne man bruge mere energi på bedre uddannelse i at håndtere sin økonomi og f.eks lave et budget til at gøre det nemmere at holde overblikket.

Det er klart at man ikke skal optage flere lån, end man har råd til og brug for.

Tænk dig derfor om en ekstra gang inden du klikker på Ansøg og husk at pengene jo skal afdrages igen og til tiden. Som med alt andet har valg konsekvenser og det lønner sig at kigge lidt fremad inden man kaster sig ud i det.